Ce este formularul 230 și cine îl completeză?

Declarația sau formularul 230 este cererea prin care dați o destinaţie sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România:

· venituri din salarii şi asimilate salariilor;

· venituri din pensii (peste 2000 lei net / lună);

· venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

· venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;

· venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

· venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completează formularele în următoarele situații:

– în anul de raportare au efectuat cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau unităţilor de cult care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii;

De exemplu, dacă sunteți salariat într-o firmă, puteți depune formularul 230.

Declarația nu va fi depusă de unii angajați din IT, Construcții, Cercetare, pentru că ei nu plătesc impozit pe venit. Dacă își doresc să facă bine, ei pot dona în mod direct. La fel și în cazul celor care au fost în șomaj tehnic sau au primit indemnizația respectivă.

Unde completați formularul?

Pentru că ne dorim ca timpul pentru completarea formularului 230 să fie cât mai scurt, digitalizarea este soluția.

Pentru a completa formularul, trebuie să verificăm mai întâi dacă organizația pe care dorești să o sprijini este înregistrată în baza noastră de date.

În cazul în care nu există în baza noastră de date, te rugăm să ne semnalezi acest lucru printr-un email sau completând formularul de contact.

Unde se depune formularul?

Pentru că anul trecut a apărut Ordonanța 8/2021, formularul 230 poate fi depus și la ONG-ul sau entitatea către care vrei să redirecționezi cei până la 3,5%.

Se mai poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Care este termenul de depunere al formularului 230?

Pentru anul 2023, formularul 230 trebuie depus la ANAF până la 25 mai 2024.

Fiecare beneficiar poate informa legat de termenul limită de primire a formularelor, pentru a putea încărca și trimite în timp util documentele centralizate către ANAF.

Practic, banii pentru impozitul pe venit sunt oricum încasați de stat. Singurul lucru pe care îl puteți face este să le dați o destinație, să se întâmple ce vă doriți dumneavoastră cu ei.