Reprezinți un ONG?
Platforma noastră facilitează completarea datelor în cel mai scurt timp posibil


Oferim:

– link personalizat cu numele organizației dumneavoastră, pe care îl puteți transmite contribuabililor

– suport tehnic pentru implementarea link-ului pe site-ul organizației dumneavoastră

– digitalizăm tot procesul începând de la colectare până la depunerea formularelor la ANAF

Entitățile nonprofit / unitățile de cult au obligația transmiterii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la organul fiscal competent, a unui formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai.

NOTĂ: Entitățile nonprofit / unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil / câștigul net anual impozabil, dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (conf. Legii nr. 30 / 2019).

Pentru a verifica dacă organizația este înscrisă în Registrul entităţilor / unităţilor de cult puteți accesa următorul link:  https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

Pentru a sprijini o organizație non profit, vă rugăm să ne transmiteți denumirea acesteia, iar noi ne ocupăm ca în cel mai scurt timp posibil procentul reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe venit, să ajungă la aceasta.