TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI “REDIRECTIONEAZAIMPOZIT.RO”

1. Descrierea serviciului

1.1 Platforma redirectioneazaimpozit.ro a fost creată ca o soluție digitală pentru a redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit către ONG sau Unitățile de cult din România (denumite în cele ce urmează “utilizator”).
1.2 Datele personale prelucrate
Odată ce ați completat formularul pus la dispoziție prin intermediul Platformei redirectioneazaimpozit.ro, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”):
• numele și prenumele
• codul numeric personal
• adresa
• e-mailul
• numărul de telefon
• inițiala prenumelui tatălui
1.3 redirectioneazaimpozit.ro prelucrează datele tale personale de mai sus doar dacă dorești ca preambulul formularului 230 să fie pre completat de către noi, cu datele necesare, astfel încât formularul să fie valabil, conform prevederilor legale. În acest fel, formularul 230 se generează în format PDF și poate fi descărcat ulterior de către tine.
În cazul în care nu dorești ca datele tale personale să fie prelucrate, poți alege să redirecționezi cei până la 3.5% din impozit descărcând și completând chiar tu formularul 230 de pe site-ul ANAF.

2. Privind prelucrarea datelor cu caracter personal
2.1 redirectioneazaimpozit.ro prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor platformei, și care își exprimă consimțământul cu privire la facilitarea completării formularului 230 sau dacă utilizatorii doresc transmiterea datelor lor către ONG-uri sau Unități de cult.

3. Obiectiv
3.1 Obiectivul platformei redirectioneazaimpozit.ro este acela de a facilita colectarea formularelor 230, formulare ce permit redirecționarea sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul anual pe venit.

4. Acceptarea Termenilor

4.1. Prin utilizarea Platformei redirectioneazaimpozit.ro (care va fi numită în continuare “Platforma”) sunteți de acord să respectați termenii și condițiile ce urmează.
4.2 redirectioneazaimpozit.ro este o Platformă online dezvoltată de S.C. DCN Telecom Network S.R.L., care vine în sprijinul acțiunilor civice de redirecționare a până la 3.5% din impozitul anual, având ca obiectiv facilitarea relației cu ONG-urile și Unitățile de cult. În acest scop, S.C. DCN Telecom Network S.R.L. colectează date personale conform acestor termeni, în calitate de operator de date.

5. Cadru general și drepturi de proprietate

5.1. Platforma redirectioneazaimpozit.ro este deținută și administrată de către S.C. DCN Telecom Network S.R.L. Acești termeni și condiții definesc modul în care puteți folosi aceasta Platformă și serviciile aferente.
Acești termeni și condiții pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcționare a Platformei, în funcție de schimbările intervenite în funcționarea acesteia, în ceea ce privește legislația aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesați și să verificați acest document în momentul în care accesați Platforma online.

5.2. Întregul conținut al Platformei redirectioneazaimpozit.ro este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, toate drepturile fiind rezervate S.C. DCN Telecom Network S.R.L.
5.3. Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe Platformă (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă este pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură, fără acordul scris prealabil din partea S.C. DCN Telecom Network S.R.L. Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe Platformă nu transfera către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe Platformă.
5.4. S.C. DCN Telecom Network S.R.L. își rezervă dreptul de a elimina orice postare de pe prezentul portal în cazul în care constată că aceasta încalcă legea, bunele moravuri ori depășește scopul / obiectul declarat al acestei Platforme.
6. Condiții tehnice de utilizare a platformei REDIRECTIONEAZAIMPOZIT.RO

6.1. Platforma redirectioneazaimpozit.ro oferă accesul utilizatorilor pe dispozitivele mobile și desktop la resursele informaționale oferite de Platformă.
6.2. Pentru ca utilizatorul să poată accesa Platforma redirectioneazaimpozit.ro și să beneficieze de serviciile oferite de aceasta, este necesară o conexiune la internet adecvată și un dispozitiv prin care să se acceseze conținutul. În lipsa conexiunii adecvate, a condițiilor tehnice și a programelor necesare, este posibil ca utilizatorul să nu poată beneficia de servicii.
6.3. S.C. DCN Telecom Network S.R.L. și platforma redirectioneazaimpozit.ro nu sunt și nu pot fi răspunzătoare pentru funcționarea nepotrivită sau a indisponibilității serviciilor din cauza problemelor legate de rețelele de telecomunicații ale părților terțe sau incompatibilității dispozitivelor folosite de utilizator.
6.4. Utilizatorul va utiliza serviciile într-un mod adecvat, astfel încât să nu cauzeze probleme în funcționarea normală a platformei redirectioneazaimpozit.ro.
7. Alte clauze

7.1. Utilizatorul consimte să utilizeze serviciile conform prezentelor termeni și condiții, în scopuri necomerciale.
7.2. Prin utilizarea platformei redirectioneazaimpozit.ro, utilizatorul declară că înțelege și acceptă faptul că S.C. DCN Telecom Network S.R.L. NU își asumă nici o responsabilitate cu privire la modul de completare incorect a formularelor 230.

7.3. De asemenea, S.C. DCN Telecom Network S.R.L. și Platforma redirectioneazaimpozit.ro NU își asuma nici o responsabilitate cu privire la legalitatea completării și semnării, Platforma având doar un scop de ușurare a completării și transmiterii către Utilizatori, întreaga răspundere cu privire la respectarea legislației în vigoare cu privire la formularul 230 revenind exclusiv utilizatorului.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la adresa: contact@redirectioneazaimpozit.ro